VIGOR 100 EC

Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna kekuningan yang dapat diemulsikan untuk mengendalikan hama penghisap buah pada tanaman kakao.  s leo.